Způsoby úhrady poplatku za komunální odpad

1. v hotovosti na Obecním úřadě Meziříčko

2. bezhotovostně bankovním převodem

         - č. účtu:                   195684464/0300

         - do poznámky:         Odpady

         - variabilní symbol:   Číslo popisné