Příjem žádostí a dalších podání

Na adrese obecního úřadu a způsoby uvedenými v bodu č. 9.