Pamětihodnosti

Zvonice s kaplí

Uprostřed obce před domovním č. 6, postavena byla v roce 1889 nákladem obce zděná kaple zvaná "Zvonička". Střecha byla pokryta cínovým plechem. Stavbu provedl zednický mistr Tomáš Kolba z Bítovánek. Dříve na tomto místě stála dřevěná zvonice. Ve střeše kaple nachází se zvonek, který sloužil ke zvonění "klekání", zakoupený obcí po válce v roce 1919. Původní zvonek byl vojenskou správou 26. dubna 1917 zrekvírován a odvezen. Před kaplí stojí kamenný kříž, zakoupený obcí v roce 1896. Pravidelné zvonění ráno, v poledne a večer ustalo v roce 1960. Posledním zvoníkem byl Mikysek Tomáš z č.p. 25. Nadále se ve zvoničce vyzvánělo pouze při úmrtí. Zvonička prošla v roce 2008 částečnou rekonstrukcí. Byla okolo zaizolována proti vlhkosti. V roce 2012 se dočkala nové venkovní omítky žluté barvy. Byly nainstalovány nové dřevěné okenice a dveře, které zhotovil místní truhlář. 

 

 

 

Kaplička zvaná Boží muka

Stojí na kopečku nade vsí při silnici k Domamili malá zděná kaplička, zvaná "Boží muka". Tvář naší obce je zachycena na plánku pozemků, které náležely k Meziříčskému dvoru. Tento plán byl objeven krasonickým farářem v roce 1945 při likvidaci archivu panství hraběnky Anny Attemsové, která byla poslední majitelkou Meziříčka. Kaplička je na plánku zřetelně označena. 

V polovině roku 1991 prošla kaplička rekonstrukcí. Dostala novou krytinu, omítky a dřevěnou branku. Před kapličkou byl zhotoven propustek a chodník až ke kapličce. Slavnostní vysvěcení kapličky konalo se 30. června 1991. 

V dubnu roku 2020 byly instalovány před kapličkou lavičky a byla provedena nová výmalba. Konečnou podobu získala kaplička během září roku 2022. Byla instalována nová železná branka, která chrání kapličku před výtržníky. Nad hlavním vchodem byla umístěna soška Panny Marie s Ježíškem a dána ochranná mřížka. V trojúhelném štítu byl připevněn železný kříž. 

 

 

 

Kříž

Při příjezdu do Meziříčka od Šašovic stával po pravé straně při silnici dřevěný kříž se dvěma vzrostlými topoly. V roce 1892 do nich uhodil blesk a kříž se rozbil. V roce 1893 obec postavila kamenný kříž, u kterého vysadili lípu a kaštan. V roce 2012 byly staré stromy pokáceny a nahrazeny dvěma lípami. Na jaře roku 2016 byl kříž pískováním vyčištěn, obnoven nápis a nainstalovány lavičky. 

 

 

 

 

Křížek „U borovičky“

Pod Holým kopcem na místě zvaném "U borovičky" byl roku 1963 postaven litinový kříž. Stála zde tehdy také letitá borovice, která však byla v 70. letech 20. století na příkaz tehdejšího předsedy JZD pokácena. Ale odvahu zlikvidovat i samotný kříž neměl. Ten tak zůstal v poli osamocen. Později došlo k jeho zlomení a následnému odvezení. Opravy se kříž dočkal až před dvěma roky Karlem Chvátalem a jeho synem ze Šašovic. Zpět na své místo byl vrácen 8. listopadu 2020 a byla k němu umístěna dřevěná lavička, ze které je nádherný výhled na Meziříčko a okolí. 

V červnu roku 2022 zde byly po vyčištění okolního terénu zasázeny dvě borovičky. Konečnou podobu pak toto místo získalo koncem července. Okolo křížku a boroviček byly umístěny palisády, zábradlí a kameny, které byly nasbírány v okolí Holého kopce. 

"Z historických pramenů: Ve Stráni bydlel Josef Bartůšek se sestrou Marií a bratrem Janem. Poté, co Marie zemřela, oženil se Jan s Františkou Punčochářovou z Meziříčka. V roce 1953 manžel Jan zemřel. Později v roce 1959 zemřel i švagr Josef. Aby v hájence ve Stráni Františka nezůstala sama, přistěhovali se v roce 1959 její rodiče František a Anděla Punčochářovi. V roce 1961 František Punčochář zemřel. O rok později obě ženy onemocněly a byly převáženy k bratrovi Ladislavu Punčochářovi, který bydlel v Meziříčku ve dvoře. Při převozu, v místě zvaném "U borovičky", Františka zemřela. Její maminka byla převezena k bratrovi, ale bohužel týž den u něj zemřela. O rok později u cesty, kde rostla letitá borovice, v místě, kde Františka zemřela, byl tehdejším starostou Antonínem Jelínkem a Janem Kučerou postaven litinový kříž."

 

  

 

 

Kamenný kříž

Stojí u pole při silnici k Domamili, postavený v roce 1913 nákladem Jana Kolby. Je osázen dvěma lípami.