Pamětihodnosti

Zvonice s kaplí

Uprostřed obce před domovním č. 6, postavena byla v roce 1889 nákladem obce zděná kaple zvaná "Zvonička". Střecha byla pokryta cínovým plechem. Stavbu provedl zednický mistr Tomáš Kolba z Bítovánek. Dříve na tomto místě stála dřevěná zvonice. Ve střeše kaple nachází se zvonek, který sloužil ke zvonění "klekání", zakoupený obcí po válce v roce 1919. Původní zvonek byl vojenskou správou 26. dubna 1917 zrekvírován a odvezen. Před kaplí stojí kamenný kříž, zakoupený obcí v roce 1896. Pravidelné zvonění ráno, v poledne a večer ustalo v roce 1960. Posledním zvoníkem byl Mikysek Tomáš z č.p. 25. Nadále se ve zvoničce vyzvánělo pouze při úmrtí. Zvonička prošla v roce 2008 částečnou rekonstrukcí. Byla okolo zaizolována proti vlhkosti. V roce 2012 se dočkala nové venkovní omítky žluté barvy. Byly nainstalovány nové dřevěné okenice a dveře, které zhotovil místní truhlář. 

 

 

 

Kaplička zvaná Boží muka

Stojí na kopečku nade vsí při silnici k Domamili malá zděná kaplička, zvaná "Boží muka". Je zachycena na plánku pozemků naší obce z roku 1794. V polovině roku 1991 prošla kaplička rekonstrukcí. Dostala novou krytinu, omítky a dřevěnou branku. Před kapličkou byl zhotoven propustek a chodník až ke kapličce. Slavnostní vysvěcení kapličky konalo se 30. června 1991. 

 

 

 

Kříž

Při příjezdu do Meziříčka od Šašovic stával po pravé straně při silnici dřevěný kříž se dvěma vzrostlými topoly. V roce 1892 do nich uhodil blesk a kříž se rozbil. V roce 1893 obec postavila kamenný kříž, u kterého vysadili lípu a kaštan. V roce 2012 byly staré stromy pokáceny a nahrazeny dvěma lípami. Na jaře roku 2016 byl kříž pískováním vyčištěn, obnoven nápis a nainstalovány lavičky. 

 

 

 

 

Kamenný kříž

Stojí u pole při silnici k Domamili, postavený v roce 1913 nákladem Jana Kolby. Je osázen dvěma lípami.