Moravskobudějovický mikroregion

Moravskobudějovický mikroregion

Dne 7.3.2000 se v Moravských Budějovicích starostové 23 obcí usnesli na založení zájmového sdružení právnických osob – dobrovolného svazku obcí „Moravskobudějovický mikroregion“ se sídlem v Moravských Budějovicích, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice.  Do registru zájmových sdružení byl zapsán na Okresním úřadě v Třebíči v dubnu 2000. Nejvyšším orgánem je členská schůze se statutárními zástupci z jednotlivých obcí. Výkonným orgánem je rada s předsedou sdružení. Dne 27.2.2008 přistoupila do sdružení obec Meziříčko. Moravskobudějovický mikroregion se tak skládá z 24 obcí.

Obecným cílem a úkolem je všeobecná spolupráce, koordinace vzájemné činnosti a podpora rozvoje celého mikroregionu. Sdružení chce spolupracovat se všemi podnikateli, organizacemi a institucemi, které mají zájem podporovat hospodářský, sociální, kulturní a společenský rozvoj mikroregionu. Je samozřejmé, že se tato spolupráce vztahuje i na další instituce a sousední mikroregiony.

https://www.mbudejovice.cz/moravskobudejovicky-mikroregion/os-12423

Předseda mikroregionu: Bc. Jana Kiesewetterová

Místopředseda mikroregionu:  Radek Menčík

Telefon:

568 408 332

ID datové schránky:

7p5uatg

IČO:

70821399

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 19-7677240227, kód banky: 0100

Adresa:

Moravskobudějovický mikroregion                                                                                        nám. Míru 31
676 02 Moravské Budějovice 2