Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název: Obec Meziříčko
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa:
   Meziříčko 5
   675 26 Meziříčko
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  3. Úřední hodiny:
   Po telefonické domluvě.
  4. Telefonní čísla:
   602 374 320 (starostka)
   568 455 233 (obecní úřad)
  5. Adresa internetové stránky: http://www.obecmeziricko.cz
  6. Adresa podatelny:
   Meziříčko 5
   675 26 Meziříčko
  7. Elektronická adresa podatelny: obecmeziricko@centrum.cz
  8. Datová schránka: uuva63h
 5. Případné platby lze poukázat:
  195684464/0300
 6. IČO: 00378178
 7. Plátce daně z přidané hodnoty: CZ00378178
 8. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů
  2. Rozpočet
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem podání a podnětů
 11. Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy
  2. Vydané právní předpisy
 12. Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   žádná usnesení nejsou
 13. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv:
   licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány
  2. Výhradní licence:
   výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány
 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  1. Výroční zprávy
  2. Rozsudky
   prozatím nebyl vydán žádný rozsudek
  3. Výdaje na soudy
   prozatím nebyly vynaloženy žádné výdaje

Další povinně zveřejňované informace