Struktura úřadu

Starosta, místostarosta, zastupitelstvo obce, finanční a kontrolní výbor.