Informace pro občany při volbě prezidenta

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky

Hlasování na voličský průkaz

 

 

Přílohy