Počet členů Okrskové volební komise, informace o počtu a sídle volebních okrsků, jmenování zapisovatele OVK do Evropského parlamentu

Přílohy