Obecně závazná vyhláška 1/2012 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním - zrušena

Přílohy