Obecně závazná vyhláška 1/2019 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

Přílohy