Informování občanů o odpadovém hospodářství

Nakládání s odpady

Jak třídit odpad v obci Meziříčko viz. příloha.

 

Nádoby na tříděný odpad jsou umístněny před Obecním úřadem Meziříčko:

- 2x plast (žlutá), 1x čiré sklo (bílá), 1x papír (modrá), 1x barevné sklo (zelená), 1x kov (černá)

 

Ostatní odpady odkládáme ve sběrném dvoře:

Sběrný dvůr Želetava, ulice 9. května, 675 26 Želetava.

Karta do sběrného dvora je k dispozici na Obecním úřadě Meziříčko.

Provozní doba:   středa 13 - 17 hod. (prosinec - únor zavřeno),   sobota 8 - 13 hod. 

 

Předcházení vzniku odpadů

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevytvoříme. Přemýšlejme, zda výrobek opravdu potřebujeme.  

Nakupujme jen to, co stihneme spotřebovat. Používejme na nákup vlastní tašku, na ovoce a zeleninu košík nebo opakovaně použitelné sáčky. 

Dávejme přednost velkým balením, výrobkům z recyklovaných materiálů a obalů (např. sešity, obálky, kancelářské papíry, ...). Vyhněme se obalům, které jsou složeny z více druhů materiálů (kombinované obaly). Preferujme výrobky v obalech, které lze roztřídit. 

Vyhýbejme se výrobkům v hliníkových obalech. Výroba hliníku je energeticky náročná. 

Stop věcem na jedno použití (např. misky, příbory, sáčky).

Preferujme napájení elektrických spotřebičů ze sítě. Baterie uživejme jen ty, které jsou označeny: 0% mercury, 0% cadmium, mercury free, cadmium free. Použité baterie odevzdejme do sběrných nádob v obchodech nebo sběrných dvorech. 

Některý odpad můžeme znovu upotřebit (kelímky od jogurtů - na šroubky, pěstování sazenic).

Nepotřebné oblečení můžeme odnést charitativním organizacím. 

Kompostujme veškerý kuchyňský odpad. 

Předcházení vzniku odpadů

 

Centrum věcí pro druhou šanci:

Celou řadu funkčních, ale pro nás již nepotřebných věcí můžeme odevzdat v Centru věcí pro druhou šanci, tzv. RE-USE centra. Provozovatel "Centra" darované věci zpeněží za symbolickou cenu, čímž zajistí opětovné využití věcí a rovněž získá prostředky na projekt útulku pro opuštěná zvířata Třebíč. 

PŘIJÍMAJÍ tyto předměty: zařízení a vybavení domácností (keramické, porcelánové i skleněné nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře, mechanické domácí spotřebiče, dřevěný nábytek, atd), obrazy a rámy na obrazy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče, originální CD a DVD, gramofonové desky, knihy, časopisy, pohlednice, hračky (vyjma textilních), sportovní vybavení vyjma oblečení a bot (sáňky, lyže, brusle, boby, činky, míče, švihadla, odstrkovadla, koloběžky, jízdní kola, atd.), a další užitečné věci z domácnosti.

NEPŘIJÍMAJÍ tyto předměty: textil, textilní hračky (sběr šatstva je zajišťován prostřednictvím kontejnerů na textil a na sběrných dvorech), nábytek, čalouněný nábytek, elektrospotřebiče). 

Provozní doba: úterý a čtvrtek 1000 - 1700 hod.

Hrotovická 232, 674 01 Třebíč

Předcházení vzniku odpadů - ZERO WASTE

 

Celkové výdaje a příjmy za odpady viz. příloha. 

 

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V NAŠEM KRAJI

 

Přílohy