Obecně závazná vyhláška 4/2016, o poplatku za komunální odpad