Informace k fungování Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině

Vyvěšeno od: 9.3.2022
Vyvěšeno do: 31.5.2022

Vážená paní primátorko, vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v odkaze zasílám informace o zahájení provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, které funguje v objektu na adrese Tolstého 15, Jihlava. Centrum funguje jako informační a registrační středisko, které sdružuje především administrativní pomoc lidem z Ukrajiny. 

V Jihlavě bylo otevřeno Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. 

http://(https://www.kr-vysocina.cz/v-jihlave-se-otevre-krajske-asistencni-centrum-pomoci-ukrajine/d-4112117/p1=1013)

Byly uvedeny do provozu speciální www stránky http://ukrajina.kr-vysocina.cz, na kterých budou shromažďovány užitečné i aktuální informace. Pokud máte možnost tento odkaz zveřejnit na svých www stránkách, velice nám to pomůže, stejně jako sdílení informací o fungování Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU). 

Děkuji Vám.

Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu, Kraj Vysočina