Kontakty k pomoci Ukrajině

Vyvěšeno od: 9.3.2022
Vyvěšeno do: 31.5.2022

V případě finanční pomoci je ideální využít především transparentní účty humanitárních organizací. Hlavní významné aktéry jsme zveřejnili na krajském Facebooku - jde o Charitu ČR, Český červený kříž, dále o organizace ADRA a Člověk v tísni.

Charita ČRhttp://www.charita.cz

Sbírkový účet: 55660022/0800, variabilní symbol 104

Český červený kříž http://www.cervenykriz.eu

Sbírkový účet: 333999/2700, variabilní symbol 1502

ADRA http://www.adra.cz

Sbírkový účet: 66888866/0300, variabilní symbol 500

Člověk v tísni http://www.clovekvtisni.cz

Sbírkový účet: 0093209320/0300 Rozcestník dalších možných projektů podpory: https://www.darujme.cz/projekty/1200004

Informace Potravinové banky Vysočina:   https://www.facebook.com/potravinova.banka.vysocina/photos/a.1431010277126083/3503986133161810 . Kontakty na koordinátory potravinové pomoci: Miroslav Krajcigr, tel.: 737 034 558, e-mail: krajcigr@pbvzs.cz, Iveta Krajcigrová, tel.: 730 177 740

V případě poskytování pomoci lidem, kteří míří z Ukrajiny do Česka, lze komunikovat se dvěma organizacemi, které disponují informacemi a poskytují potřebné poradenství. Jednou z nich je Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina, kde je kontaktní osobou vedoucí centra Lucie Škrdlová, tel. 778 401 506. Druhou je organizace F POINT, která se věnuje integraci cizinců, kontaktní tel. 774 612 268. S oběma subjekty je vedení Kraje Vysočina ve spojení. Informace by měla podávat i cizinecká policie. Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina, tel. 778 401 506. 

Aktuální informace naleznete nahttp://https://www.facebook.com/CPIC-Kraj-Vyso%C4%8Dina-173638846148578. Jedná se o skupinu, která sdílí a sumarizuje zásadní informace Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, informace pro nově příchozí občany Ukrajiny, praktické informace k telefonii. Zcela Zásadní jsou informace týkající se nabídek individuální pomoci a ubytování, které je třeba brát v úvahu a vědět o nich https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx?fbclid=IwAR3zYNwWz3_6rfMdyV-wdkGriiMm2tSazEz5sanqxeFYexLHpN_5G9VC2Vs. F POINT, tel. 774 612 268.

Na tuto organizaci se můžete obracet v případě, že potřebujete pro ukrajinské občany:                                - zprostředkovat ubytování                                                                                                                                    - sehnat oblečení a nutné potřeby                                                                                                                          - jednat s úřady