Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - 8. a 9. 10. 2021

Vyvěšeno od: 5.8.2021
Vyvěšeno do: 10.10.2021

Přílohy