Veřejná vyhláška - aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno od: 10.5.2024
Vyvěšeno do: 25.5.2024

Přílohy