Záměr - prodej pozemku p.č. 802 v k. ú. Meziříčko u Moravských Budějovic

Vyvěšeno od: 7.10.2022
Vyvěšeno do: 24.10.2022

Přílohy